[2013] A tisztújító közgyűlés napirendje

Nyomtatás

 

1. A gyűlés megnyitása.
2. Gyűlésvezető elnök, titkár és két (2) jegyzőkönyvhitelesítő megválasztása.
3. A jelenlevő tagok névsorba vétele és a választói névjegyzék jóváhagyása.
4. A közgyűlés szabályszerű összehívásának kérdése.
5. A napirend jóváhagyása.
6. Működési beszámoló.
7. Pénztári beszámoló és a revizorok jelentése.
8. A vezetőség felmentésének kérdése.
9. Javaslat a következő működési év munkatervére és költségvetésére.
10. Az évi tagdíj nagyságának meghatározása.
11. A vezetőségi tagok és helyettesek megválasztása.
12. Egyéb tisztviselők (revizorok) megválasztása.
13. A benyújtott észrevételek megvitatása.
14. A vezetőség válasza a kérdésekre és javaslatokra.
15. A gyűlés berekesztése.